Starta offshorebolag, välj land!

Fördel offshorebolag

 • Affärsutveckling: Möjlighet att expandera verksamheten till nya marknader och kunder
 • Flexibla affärslagar: Mindre byråkrati och regleringar som kan underlätta affärsprocesser och beslut
 • Internationell finansiell diversifiering: Tillgång till olika valutor, banker och finansiella tjänster som kan minska risker och öka avkastningen
 • Rättegångsskydd: Skydd mot framtida skulder, tvister och krav från fordringsägare, partner, anställda eller andra parter
 • Sekretess och integritet: Högre grad av konfidentialitet och anonymitet för ägare, direktörer och aktieägare
 • Skattebesparingar: Lägre eller ingen bolagsskatt, källskatt, stämpelskatt, uttagsbeskattning eller moms
 • Skydd av tillgångar: Möjlighet att bevara och överföra tillgångar till önskade mottagare utan att påverkas av politisk instabilitet, ekonomisk kris eller arvsrätt

Mest populära offshore länder

Detta enligt experter och våra kunders åsikter.

 • Jurisdiktioner med hög kvalitet och trovärdighet
 • Utmärkt för olika ändamål och behov
 • Erbjuder flera fördelar och möjligheter till utveckling
 • I regel inga svårigheter att öppna bankkonto

Obs! Vi har endast lagt offshoreländerna i bokstavsordning.
Vi uppdaterar listan med jämna mellanrum!

Behov av bankkonto?

Öppna offshorekonto online!
Utan personligt besök kan du öppna bolagskonto & personkonto med VISA eller MasterCard.
Välj land inom eller utanför EU, offshorekonton, allt beroende på var ditt bolag är registrerat.
Snabb registrering direkt online!

Offshore konton på OC