Avtal & Villkor på OffshoreCompany

OffshoreCompany.biz och våra konsulttjänster

OffshoreCompany.biz nedan kallad för (OC).
(OC) är specialiserade på konsultation av offshore bolag.
Vårt huvudfokus ligger på att bistå klienter i att etablera och hantera sitt/sina bolag effektivt och lagligt.

Samarbete med Internationella Agenturer
(OC) har etablerat ett omfattande samarbete med partners, agenturer i olika jurisdiktioner.
Detta samarbete möjliggör en skräddarsydd service för våra kunder i deras strävan att registrera och administrera bolaget.

Samordning med agenturer: (OC) samarbetar med pålitliga partners, agenturer, i olika jurisdiktioner.
Detta innebär att vi kan vägleda er genom processen att välja den mest fördelaktiga jurisdiktionen för ert företag.
Genom vårt komplexa nätverk i många jurisdiktioner kan vi sammanföra er med rätt partner, agentur för att genomföra en komplett registrering av ert offshore bolag med en virtuell adress, samt även andra administrativa tjänster för bolaget

Komplett registrering: (OC) erbjuder assistans med att genomföra en fullständig registrering av ert offshore bolag.
Detta inkluderar att säkerställa att alla juridiska och regulatoriska krav är uppfyllda.

Virtuell adress er bolagsadress: En officiell bolagsadress för ert företag.
Denna adress är inte bara en juridisk formalitet, utan fungerar också som en central punkt för bolagskommunikation.
Detta inkludera tjänster såsom e-posthantering och digitalisering av post.

Administrativa tjänster: Vi förstår vikten av effektiv administration för ett framgångsrikt bolag.
De administrativa tjänsterna omfattar allt från juridiska frågor, bokföring till sekreterartjänster, anpassade efter ert företags unika behov.

Professionell expertis: Våra samarbetspartners består av experter inom offshore bolagsbildning, vilket garanterar högsta kvalitet och professionalism i alla deras tjänster

Förenklad Process: Vår erfarenhet och kunskap inom området gör att vi kan förenkla processen för er, vilket sparar tid och resurser.

Flexibilitet och anpassning: Vårt mångsidiga nätverk möjliggör anpassade lösningar som är skräddarsydda för era unika affärsbehov.

Standardarvode: Om inget annat anges, tar (OC) ut ett arvode om 50 EUR för att sammanföra er med rätt partner i rätt jurisdiktion.
Detta arvode täcker kostnaden för att identifiera och etablera en kontakt med en partner, agentur som bäst passar era specifika behov och krav.

Ansvarsbegränsning för Tredje Part – (OC)

Tredjepartstjänster: (OC) är inte ansvarig för tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje part.
Eventuella frågor eller problem som uppstår med dessa tjänster eller produkter ska hanteras direkt mellan dig/er och den berörda tredjeparten.
Reklamationer: Vid eventuella reklamationer rörande tredjepartstjänster, bör all kommunikation ske direkt mellan dig/er och respektive leverantör eller tjänsteleverantör.
Egen ansvarighet, vi tar inte på oss ansvar om du/ni:

 • Underlåter att skicka begärda handlingar och dokument som är nödvändiga för den efterfrågade tjänsten.
 • Ger inkorrekta eller vilseledande uppgifter.
 • Inte lyckas få godkänt en registrering eller kontoansökan. I sådana fall är det ditt/ert ansvar att kontakta och förhandla med den aktuella företrädaren.

Denna policy tydliggör (OC) ansvarsbegränsning gällande tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjepart.
Det understryker också vikten av att du/ni noggrant tillhandahåller och hanterar egna uppgifter och dokument i samband med användningen av dessa tjänster.

ID- och Adressverifikation

Obligatoriska dokument: Det är din/er skyldighet att maila, oss dokument som efterfrågas vid registrering,
I förekommande fall ska dokument vidimeras av Notarius Publicus och skickas med kurirpost, i regel uppges det på siten.

Business Plan – *KYC

Verksamhetsbeskrivning efterfrågas i regel för bolaget, eller vid ansökan av bankkonto. 
Det är din/er skyldighet att tillhandahålla oss med en business plan, ni får tillgång till vår mall.
Registrering kan i regel inte påbörjas innan detta har kompletterats.
*Know Your Client

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och fel prissättning på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.
Priserna är generella och vi kan inte hållas som ansvariga vid en eventuell prishöjning som kan bero på dollarkurs eller andra förändringar.
Innan registrering får du alltid ett gällande dagspris!

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
 • att webbplatsen innehåller cookies,
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Godkännande av arvode och orderavtal

Genom att acceptera vårt arvode och orderavtal från (OC), bekräftar du/ni ditt/ert samtycke till alla ovanstående villkor och bestämmelser.
  Detta innebär att du/ni:
 1. Förstår och godkänner villkoren för användning av våra tjänster.
 2. Erkänner ansvarsbegränsningarna som gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjeparter, samt vår befrielse från ansvar i samband med tredjepartstjänster.
 3. Accepterar ditt/ert eget ansvar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter, samt för att hantera eventuella frågor eller problem som uppstår med tredjepartstjänster.
Ditt/ert samtycke till dessa villkor är ett viktigt steg i processen att säkerställa en klar och ömsesidig förståelse av förväntningarna och ansvarsområdena mellan dig/er och (OC).

GDPR  (General Data Protection Regulation)

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av (OC) i egenskap av personuppgiftsansvarig.
De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för (OC) och dess närstående sajter.

Konfidentiella uppgifter

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att (OC) ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.

Whilst every effort has been made to ensure that the details contained in this website are correct and up-to-date, it does not constitute legal or other professional advice. The Client is responsible for ensuring that he/she has taken all necessary tax and legal advice with regards to the establishment and operation of the company/the trust/the foundation/the bank account and for ensuring that the activities will not breach the law of any relevant jurisdiction.