Avtal & Villkor på OC

Lagenlig registrering

Vi garanterar en komplett och lagenlig genomförd registrering av bolaget och att avgift betalas in till respektive myndighet.
Vidare säkerställer vi att våra tjänster och produkter är enligt det vad som påtalas på sajten.
Registered Office, bolagsadress till företaget tillkommer alltid och tecknas om 12 månader
Din beställning är endast bindande när betalning erhållits och vi påbörjat en tjänst.
I förekommande fall kan vi begära 50 € i down payment, för konsultation.

Obligatoriska dokument
Det är din/er skyldighet att maila, oss dokument som efterfrågas vid registrering, i regel uppges det på siten.
I förekommande fall ska dokumenten skickas med kurirpost

Business Plan – *KYC
Verksamhetsbeskriving efterfrågas alltid för bolaget, eller vid ansökan av bankkonto.
Det är din/er skyldighet att tillhandahålla oss med en business plan. Registrering kan i regel inte påbörjas innan detta har kompletterats.
*Know Your Client

Tredje part
OffshoreCompany.biz kan under inga omständigheter hållas ansvarig när tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklamation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett oss inkorrekta eller vilseledande uppgifter. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om en bank skulle avslå er ansökan om bankkonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive bank.

Tryckfel
Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.
Priserna är generella och vi kan inte hållas som ansvariga vid en eventuell prishöjning som kan bero på dollarkurs eller andra förändringar.
Innan registrering får du alltid ett gällande dagspris!

Cookies information
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

GDPR (General Data Protection Regulation)
Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av OffshoreCompany.biz i egenskap av personuppgiftsansvarig. De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig. De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för OffshoreCompany.biz och dess närstående sajter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Du har alltid rätt att begära att OffshoreCompany.biz ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig. Genom att godkänna OffshoreCompany.biz köpvillkor/orderavtal samtycker du till ovanstående.

Whilst every effort has been made to ensure that the details contained in this website are correct and up-to-date, it does not constitute legal or other professional advice. The Client is responsible for ensuring that he/she has taken all necessary tax and legal advice with regards to the establishment and operation of the company/the trust/the foundation/the bank account and for ensuring that the activities will not breach the law of any relevant jurisdiction.