Kostnadfri Business Plan = Verksamhetsbeskrivning

Företagsidé - Affärsverksamhet = Business Plan

Generellt måste man uppge en affärsverksamhet, Business Plan, när man registrerar offshorebolag.
Vissa jurisdiktioner, länder, ställer höga krav på en detaljerad Business Plan, kort och gott man ska presentera sin företagsidé.
Gäller produkter och tjänster som ska säljas och hur de anskaffas, omsättning osv.
Viktigt att detta presenteras rätt och korrekt, annars riskerar man att proceduren måste göras om eller att registrering inte kan genomföras.

Banker efterfrågar Business Plan

En dålig genomförd verksamhetsbeskrivning och presentation av ägare resulterar direkt till ett avslag för kontoansökan.

Kostnadsfri verksamhetsbeskrivning

Offshore Company ger dig tillgång till en verksamhetsbeskrivning, en Business Plan kostnadsfritt.
Maila OC så skickar vi uppgifterna