EU Black List

EU:s Black List = EU:s Svarta Lista

Vilka länder står med?
Den förteckning som antogs av rådet den 14 februari 2023 består av

 • Amerikanska Samoa
 • Anguilla
 • Bahamas
 • Brittiska Jungfruöarna
 • Costa Rica
 • Dubai
 • Fiji
 • Guam
 • Marshallöarna
 • Palau
 • Panama
 • Ryssland
 • Samoa
 • Trinidad och Tobago
 • Turks- och Caicosöarna
 • Amerikanska Jungfruöarna
 • Vanuatu

Icke samarbetsvilliga jurisdiktioner?

EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet är en del av EU:s arbete för att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt. Den består av länder som inte har uppfyllt sina åtaganden att uppfylla kriterierna för god förvaltning i skattefrågor inom en viss tidsram, och länder som har vägrat att göra det.

EU:s förteckning, listan uppdateras allt eftersom.

Dubai svartlistas för penningtvätt och terrorkonton, kriminella fortsätter använda staden Dubai för penningtvätt och terrorfinansiering. Internationella myndigheter ryter ifrån på skarpen.
Läs mer!

Vi kan inte hållas ansvarig för eventuella förändringar

Kategorier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest