Fördelar Offshorebolag

Fördel att starta ett bolag offshore

Finns många anledningar till att starta bolag offshore, bl. a. för tillgångsskydd, expansion och/eller ekonomisk integritet.

 • Affärsutveckling
 • Flexibla affärslagar
 • Internationell finansiell diversifiering
 • Rättegångsskydd
 • Sekretess och integritet
 • Skattebesparingar (beroende på din jurisdiktion)
 • Skydd av tillgångar

Förebyggande skydd med ett utländskt bolag

Att placera tillgångar i bolag offshore kan vara ett förebyggande skydd mot framtida skulder.

 • Ditt företag och din business
 • Oense med partner(s)
 • Otillbörliga / olagliga fordringsägare
 • Personlig rättegång
 • Skilsmässa

Vad är ett offshorebolag?

Ett offshore bolag är ett bolag som är registrerat utanför sitt bosättningsland.
Offshore bolag = Bolag i finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering.
Offshore ekonomi = Finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering
Offshoring = Företag flyttar verksamhet mellan länder

Video varierande jurisdiktioner