Holding Company

Holdingbolag på Engelska Holding Company

Holding Company äger majoriteten

Holding Company, Holdingbolag, är ett bolag som äger aktier i andra bolag.
Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag.

Det vanligaste är att holdingbolaget äger majoriteten av aktierna i dotterbolag och alltså fungerar som ett moderbolag i en koncern. Även om det primära syftet med ett holdingbolag är att äga aktier i andra bolag, finns det inget hinder för holdingbolaget att bedriva egen verksamhet.

Fördel Holding Company

Holding Company Ltd, Holdingbolag, ett bolag vars syfte är att äga andra bolag och tillgångar.
Att äga sin verksamhet på detta sätt har flera fördelar:

  1. Utdelningar från dotterbolag är normalt skattefria upp i holdingbolaget.
    Det innebär att man kan ansamla en kassa i holdingbolaget för att använda i andra verksamheter.
  2. Vid en försäljning av dotterbolaget blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.
  3. Om man har flera verksamheter kan man sprida riskerna genom att starta flera dotterbolag under sitt holdingbolag.
    Om en verksamhet går dålig så behöver det inte påverka övriga bolag.
    Samtidigt har man möjlighet att stötta verksamheter som går dåligt genom koncernbidrag.

Holdingbolag och Offshorebolag

Ett Holdingbolag (ex: UK LTD) kan även vara ägare i ett offshoreföretag.
Ett offshorebolag är ett bolag som är lokaliserat i utlandet och startas oftast för att få skattemässiga fördelar eller för att utnyttja mer tillåtande förordningar. Det är lagliga att investera pengar i utlandet som inte genererar i lagbrott, genom att exempelvis placera pengar i ett offshorebolag i Hong Kong.
Vid en sådan investering gäller det dock att agera med försiktighet, så att lagarna inte överträds.

Investment Company eller Holding Company?

Investment Company och Holding Company påminner om varandra i dess konstruktion, i den mening att de äger aktier i andra bolag. Dock fungerar ett Holding Company mer som moderbolag i en koncern med ägande i dotterbolagen, medan Investment Companies syfte är en mer ren finansiell förvaltning av bolag och investeringar i nya marknader.

Kategorier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest