Svar På Ofta Förekommande Frågor

SPOFF på Offshore Company

Svar På Ofta Förekommande Frågor
Alla kan registrera ett Offshore bolag. Man kan vara från en person till flera personer med olika nationaliteter, bosatta i olika länder och även juridisk person (företag) kan registrera ett Offshore bolag

Se under REGISTRERING
Om ni är två eller flera personer då kompletteras deras uppgifter vid orderbekräftelsen.

Generellt gäller detta:
1. Passkopia för varje aktieägare/ägare och styrelseledamot.
En del jurisdiktioner kräver en vidimering av Notarius Publicus
2. Bevis på bostadsadress för varje styrelseledamot och aktieägare på engelska, eller en certifierad översättning. 
3. Bankreferens på Engelska eller ett referensbrev från en advokat eller en kvalificerad revisor kan krävas av några jurisdiktioner.
Krav framgår under respektive jurisdiktion!
Versamhetsbeskrivning, vilken typ av business som bolaget ska bedriva.

En verksamhetsbeskriving för bolagets verksamhet.
Vilken typ av business ska bolaget driva?
Business Plan efterfrågas också hos banker.
KYC = Know Your Client
Du kan få en Business Plan kostnadsfritt av oss!

Allt beroende på vilken jurisdiktion man väljer!
Det framgår på sidan för det land du väljer att registrera bolaget i.

Nominee Director Nominerad direktörer används ofta i offshore-bolag.
Man kan välja en Nominee Director som står för den faktiska ägaren i styrelsen.
Detta görs för integritetsskydd och är en stark bidragande orsak att inrätta offshorebolag.
Nominee Director har samma roll och ansvar som alla andra styrelseledamöter, vilket inkluderar tillsyn och ledning av företaget.
Sekretess: Genom att använda en nominee director-tjänst förblir ägaren anonym men behåller ändå den verkliga kontrollen över företaget.
I allmänhet upprättas förvaltaravtal mellan den verkliga huvudmannen och den nominerade styrelseledamoten för att beskriva den senares befogenheter och begränsningar.
Företagare kan vilja vara anonyma av olika skäl, t.ex. personlig säkerhet eller affärsstrategi.

Nominerad aktieägare utses för att skydda den verkliga ägaren av företaget från att vara offentligt associerad med ägandet av bolaget.
Detta är i huvudsak en tredje part som är listad som ett offshore-bolagets officiella aktieägare.
Den främsta anledningen till att ha en nominerad aktieägare är att upprätthålla integriteten för den faktiska företagsägaren och förhindra deras direkta koppling till offshore-bolaget.
Tänk på en nominerad aktieägare som någon eller till och med ett företag som innehar aktier på uppdrag av en annan.
Detta kan vara en förvaltare som skyddar aktier för förmånstagare eller ett företag som representerar utländska investerare.
Att förstå skillnaden mellan en nominerad aktieägare och den faktiska verkliga ägaren är avgörande.
Medan förvaltaren får en avgift för sin tjänst, behåller den faktiska ägaren det fullständiga ekonomiska intresset och alla därmed förknippade risker i verksamheten.

Våra partners i respektive land erbjuder redovisning, bokföring, juridisk konsultation m.m. Kort och gott oavsett vilket behov du har så kan de bistå med hjälp

NEJ! Det är en tilläggstjänst, oftast behöver du inte besöka banken.
Priset varierar beroende på kontotyp och jurisdiktion.
Däremot erbjuder BR €conomy en bankservice där du ansöker om företags konto online, utan personligt besök.

Banköverföring, kontokort, PayPal osv.
Betalning ska vara oss tillhanda innan vi påbörjar registreringen.

Se under OM OC 

Se under KONTAKT!
Du kan maila, ringa, Skypa och även nå oss via WhatsApp

The main difference between the two systems is that in common law countries, case law — in the form of published judicial opinions — is of primary importance, whereas in civil law systems, codified statutes predominate. But these divisions are not as clear-cut as they might seem. In fact, many countries use a mix of features from common and civil law systems. Understanding the differences between these systems first requires an understanding of their historical underpinnings.
Here are a few examples of countries that primarily practice common law or civil law.

  Common Law Countries:
 • Canada
 • England
 • India
 • USA
  Civil Law Countries:
 • China
 • France
 • Germany
 • Japan
 • Spain