Starta företag i USA

Två typer av företag i USA

LLC (Limited Liability Company) eller Corporation.
Förenklad summering Corporation har flera skattefördelar och LLC ha färre formaliakrav.
Svårt att bestämma vilken US stat med 50 olika alternativ att välja mellan
Vi vägleder dig snabbt och enkelt för att du ska uppnå en optimal lösning för din verksamhet.

Fördelar med att registrera företag i USA

 • USA har en stor och dynamisk marknad som erbjuder många möjligheter för företag att växa och utvecklas.
 • Finns ett välutvecklat rättsväsende som skyddar företagens immateriella rättigheter och uppmuntrar innovation.
 • Ett fördelaktigt skattesystem som ger företag möjlighet att dra av kostnader och minska sin skattebörda.
 • Finns ett starkt nätverk av handelspartners och frihandelsavtal som underlättar export och import av varor och tjänster.
 • US har en mångkulturell och kompetent arbetskraft som kan bidra med olika perspektiv och färdigheter till företagen.


Vilken stat i USA har flest fördelar att starta bolag i?

Se våra tips och råd om att starta företag i USA!

LLC (Limited Liability Company) och Corporation

Du kan vara ensam ägare och VD till företaget.
Kan även vara obegränsat antal personer och aktieägare med varierande nationaliteter som bor i olika länder.
Nationalitet har således ingen betydelse.
Du behöver inget visum för att starta företag i USA!

US company

Pris för att starta ett USA företag

For a one-time fee of $399, plus $99/year (registered agent service), we help you set up your US-based LLC or Corporation in Delaware or Wyoming, or in any of the newly introduced States
These fees cover:

 • Company formation
 • State filing fees
 • Obtaining your EIN (Tax ID for the company)
 • Post-incorporation setup
 • A business bank account application, which is set up remotely, so you do not need to visit the US.
 • A free, one-time tax consultation
 • Special offers and discounts from partners ($250K value)
  Additionally, we offer Mailroom for an additional of $35/month if you do not have a US address.

Vägledning och hjälp vid registrering

Enkel procedur att starta USA bolaget, du gör det direkt online!
Du får en vägledning att välja rätt bolagsform och US stat.
Du svarar på några frågor om verksamhetens art, om företaget ska förmedla en tjänst eller sälja en produkt?
Vi vill ge dig en optimal start som bäst passar in för din verksamhet
Efter registreringen får du en ypperlig support!

Company Structure
Choose the legal entity that’s right for your business.
Help me choose: Take our quiz, and we’ll suggest which is best.
LLC = Great for small businesses and more flexibility.
C-Corporation = Great for startups fundraising from investors.

Förberedelse

Company Type

Choose your business entity
LLC or Corporation

betalning

Registration State

Choose your state in US
We'll guide you

registrering

Company Name

Choose name for your company
We let you know if it's available

kurirpost

Review and pay

Debit-, credit card or
bank transfer